Protipožární ochrana ocelové konstrukce

U každého projektu montované haly musí být vypracováno požárně bezpečnostní řešení, které provede autorizovaný odborník v této oblasti. Na základě svých zjištění poté určí potřebnou míru požární ochrany pro danou montovanou halu.

U jednopodlažních montovaných hal je běžně vyžadována požární odolnost 15 minut, avšak v případech, že hrozí vyšší riziko vzniku požáru může být požadována odolnost dokonce až 30 a více minut.

Požární odolnost se řídí státními normami ČSN 73 0802 a ČSN 73 080, která určuje odolnost použitých materiálů a dělí stavby do třech skupin:

  • 1. skupina – doporučená požární ochrana 15 minut
  • 2. skupina – vyžadovaná požární ochrana 15 minut
  • 3. skupina – požadovaná požární ochrana 30 minut

Požární ochrana montované haly

Montované haly s ocelovou konstrukcí opláštěnou sendvičovými panely jsou projektovány s požární odolností 15 minut. Pokud však existuje zvýšené riziko požáru, musí být zvýšena také poža¬dovaná odolnost stavby, a to aplikací některého z protipožárních systémů:

  • Protipožární nástřiky či nátěry ocelové konstrukce.
  • Speciální obložení ocelové konstrukce.
  • Minerální sendvičové panely.

Kontaktní formulář

Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.