Životnost a spolehlivost ocelové konstrukce

Ocelové konstrukce, jež se využívají pro výstavbu montovaných hal, musí být vždy navrženy tak, aby:

  • byly bezpečné
  • vyhovovaly potřebám uživatele
  • měly potřebnou trvanlivost

Trvanlivostí ocelové konstrukce se myslí trvanlivost po dobu předpokládané životnosti, v daných provozních podmínkách a realizovaném stavu.

Posudek spolehlivosti konstrukce rozlišujeme na kritéria bezpečnosti a kritéria použitelnosti.

Při posuzování spolehlivosti ocelových konstrukcí vycházíme z hlavních metod, kterými jsou metody deterministické, polo pravděpodobnostní a pravděpodobnostní.

U deterministických metod to jsou plastický návrh a metoda dovoleného namáhání, u polo pravděpodobnostních se jedná o metodu dílčích součinitelů (mezní stavy), pravděpodobnostní metody se dělí na analytické a simulační.

Ocelová konstrukce musí mít požadovanou spolehlivost, jenž se běžně ověřuje také výpočtem pravděpodobnosti poruchy.

Při navrhování ocelových konstrukcí nesmí být překročen žádný z mezních stavů, proto se musí vždy zvažovat všechny případné situace, do nichž spadá i běžné využívání, instalace, opravy a nehody.

Rychlý kontakt montované haly párty stany pódia Kontaktní formulář Email: info@halltent.cz Tel: +420-722-94-84-14 montované haly párty stany pódia
Obchodní oddělení montované haly párty stany pódia
montované haly párty stany pódia
Kontaktujte nás
pobočka HALLTENT BRNO
Ing. Jan Hubený
montované haly párty stany pódia (+420)722-94-84-14  
montované haly párty stany pódia jhubeny@halltent.cz