Montované haly - průmyslové haly, skladové haly, výrobní haly

průmyslové haly | skladové haly | výrobní haly | sportovní haly

Největší podíl staveb připadá na průmylsové stavby. Díky několika typům konstrukcí jež používáme jsme schopni zajistit kvalitní haly téměř jakýhkoliv rozměrů s vnitřními či bez vnitřních nosníků. Montované haly s ocelovou konstrukcí rámovou, příhradovou, se sedlovou střechou, rovnou střechou nebo obloukovou jsou oblíbené jako výrobní haly,skladové, zemědělské haly, komerční - obchodní haly, nebo sportovní areály, tenisové haly, palavecké aj.

montované haly ocelové montované haly ocelové montované haly ocelové montované haly ocelové montované haly ocelové montované haly ocelové

Montované haly | komerční stavby - technické parametry

konstrukce | základy | střešní konstrukce

Technické specifikace konstrukce

Nosníky ocelové konstrukce používáme u lehčích staveb příhradové konstrukce nebo standardizované profily IPE / HEA / HEB s důrazem hospodárnost při maximální kvalitě. Profily jsou voleny na základě technického zadání, sněhového pásma a účelu, ke kterému ocelová hala bude sloužit. Výběr materiálu a konstrukce splňuje všechny České normy a normy Evropské Unie.


Konstrukce příhradová / rámová konstrukce
profily IPE / HEA / HEB 160-900, ocel S235 ,
Dle norem ČSN 42 5553, DIN 1025-5,
ptolerance dle EN 10034, materiál EN 10025-2, TDP - EN 10025-1,
Povrch EN 10163-3, C
Šířka < 50m bez vnitřních podpěr ,
> 50m s vnitřními podpěrami
Střecha < sedlová, rovná, oblouková
Délka neni omezena
Výška standardně do 13m , možnost atypické konstrukce
Kotvení na základové patky , zákldová deska, piloty, beton B25
Statika ke každé hale přikládáme statické výpočty
Zatížení dle stanovených norem ČSN a počtu nadzemních podlaží

Konstrukce ocelová rámová profily IPE | HEA | HEB

Konstrukce je vyrobena z pevných I ( IPE HEA HEB ) profilů, u větších hal jsou v nosnících svařeny profily dohromady, výhodou je vysoká nosnot, stabilita, snadné připojení přístavby či vybudování vestavby.

montované haly ocelové

Jaké jsou výhody ocelových konstrukcí?

Výhodou těchto staveb je jejich nenáročnost na sezónní počasí, po vybudování základové desky probíhá výstavba především formou suché montáže, která může probíhat téměř v kteroukoliv ročné dobu

  • Rychlá montáž
  • Stavba probíhá nezávisle na ročním období
  • Kvalitní opláštění přináší dlouhá léta bezúdržbového provozu
  • Nízké provozní náklady, kvalitní zateplení šetří výrazně náklady
  • Systém světlíků šetřní náklady provoz osvětlení
  • Prosklené fasády, prosklené stěny z izolačních dvojskel / trojskel výborně izolují

Fáze stavby

  • V první fázi probáhá stavba zákaldů - základové desky nebo patek do nichž se kotví nosníky ocelové konstrukce.
  • Následuje stavba nosné konstrukce za použití těžké vysokozdvižné techniky.
  • V poslední fázi probíhá montáž opláštění stavby. Zde získá montovaná hala svoji tvář.
montované haly stavby montované haly stavby
montované haly stavby
montované haly stavby montované haly stavby montované haly stavby montované haly stavby

Konstrukce ocelová příhradová

Příhradová konstrukce je lehčí typ konstrukce. Přes to, že pro vybudování nosníku je třeba méně materiálu, vyznačuje se tento typ konstrukce vysokou pevostí. Její uplatnění je nejznáměji použito na Eifelove věži v Paříži.

Pro montované haly využíváme příhradové ocelové konstrukce především jako nosníky sřechy. Nevýhodou tohoto typu může být pouze to, že příhradový nosník zabírá více místa, než kdyby byl místo něj použit profil. Tím využívány tyto kontrukce především pro určité typy jednopodlažních samonosných hal bez vnitřních nosníků.

montované haly stavby
Rychlý kontakt montované haly párty stany pódia Kontaktní formulář Email: info@halltent.cz Tel: +420-722-94-84-14 montované haly párty stany pódia
Obchodní oddělení montované haly párty stany pódia
montované haly párty stany pódia
Kontaktujte nás
pobočka HALLTENT BRNO
Ing. Jan Hubený
montované haly párty stany pódia (+420)722-94-84-14  
montované haly párty stany pódia jhubeny@halltent.cz