Protipožární ochrana ocelové konstrukce

U každého projektu montované haly musí být vypracováno požárně bezpečnostní řešení, které provede autorizovaný odborník v této oblasti. Na základě svých zjištění poté určí potřebnou míru požární ochrany pro danou montovanou halu.

U jednopodlažních montovaných hal je běžně vyžadována požární odolnost 15 minut, avšak v případech, že hrozí vyšší riziko vzniku požáru může být požadována odolnost dokonce až 30 a více minut.

Požární odolnost se řídí státními normami ČSN 73 0802 a ČSN 73 080, která určuje odolnost použitých materiálů a dělí stavby do třech skupin:

  • skupina – doporučená požární ochrana 15 minut
  • skupina – vyžadovaná požární ochrana 15 minut
  • skupina – požadovaná požární ochrana 30 minut

Požární ochrana montované haly

Montované haly s ocelovou konstrukcí opláštěnou sendvičovými panely jsou projektovány s požární odolností 15 minut. Pokud však existuje zvýšené riziko požáru, musí být zvýšena také poža¬dovaná odolnost stavby, a to aplikací některého z protipožárních systémů:

  • Protipožární nástřiky či nátěry ocelové konstrukce.
  • Speciální obložení ocelové konstrukce.
  • Minerální sendvičové panely.
Rychlý kontakt montované haly párty stany pódia Kontaktní formulář Email: info@halltent.cz Tel: +420-722-94-84-14 montované haly párty stany pódia
Obchodní oddělení montované haly párty stany pódia
montované haly párty stany pódia
Kontaktujte nás
pobočka HALLTENT BRNO
Ing. Jan Hubený
montované haly párty stany pódia (+420)722-94-84-14  
montované haly párty stany pódia jhubeny@halltent.cz